Huisregels

Algemeen

Hartelijk welkom in onze tandartspraktijk... uw tandarts in Breda! Ons doel is om samen met u te werken aan een optimale mondgezondheid. In onze praktijk gelden de volgende huisregels. 


Aanmelding patiënt

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Tijdens dit bezoek (consult of intake) bespreken wij uw wensen en/ of klachten en voeren wij een mondonderzoek uit.  Als een aanvullend onderzoek noodzakelijk  is, maken wij eventueel gebitsmodellen, röntgenfoto’s en kleurenfoto’s. Afhankelijk van onze waarnemingen stellen wij een individueel behandelplan voor u op. Het kan voorkomen dat er meerdere behandelmogelijkheden zijn. Als blijkt dat uw mond gezond is en er geen behandeling nodig is, maken wij met u een afspraak voor reguliere controles. Indien een behandeling nodig is, wordt het persoonlijk behandelplan met u besproken tijdens uw eerste of tweede bezoek, waarin wij samen met u bepalen welke behandeling voor u de juiste keuze is.


Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Wanneer u als patiënt bent aangemeld maken wij een eerste (controle)afspraak. Indien blijkt dat u vervolgafspraken nodig heeft, krijgt u van ons een afsprakenkaart met daarop uw afspraakgegevens genoteerd. Indien de tandarts dit medisch noodzakelijk acht, kan de reguliere controle plaatsvinden door de tandarts in duo behandeling met gebitsreiniging door de mondhygiëniste of de (paro) preventie assistente. Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent voor uw afspraken. Verder dient u bij de eerste afspraak uw legitimatiebewijs mee te nemen om uw identiteit vast te stellen.


Wijzigen van de afspraak

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te kunnen komen is het mogelijk deze te wijzigen via onze balie assistente. Het is wel belangrijk dat u dit tijdig doet zodat wij de voor u gereserveerde tijd kunnen gebruiken om andere patiënten te helpen. Als u te laat 

uw afspraak wijzigt of uw afspraak niet nakomt, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Om problemen te voorkomen adviseren wij u daarom uw afspraak minimaal 2 werkdagen van tevoren te wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen uit te schrijven


Spoedgevallen

Bij spoedeisende hulp (tandletsel, zwelling, hevige pijn) kunt u ons bellen tijdens onze reguliere openingstijden (elke werkdag van 08:00 – 17:00 uur). Belt u buiten onze openingstijden, dan kunt u contact opnemen met de spoedtandarts Dental 365, gevestigd nabij het NAC-stadion te Breda, met telefoonnummer: 085 - 10 50 750


Persoonsgegevens

Om u goed te kunnen helpen is het van belang dat u ons tijdig informeert over wijzigingen van uw persoons- en contactgegevens (huisadres, telefoonnummer en e-mailadres) of van uw verzekeringsgegevens. Ook als u bijvoorbeeld onlangs bij een medisch specialist bent geweest of er een verandering in uw gezondheid en/ of medicatie is, geeft u dit dan aan tijdens uw eerstvolgende bezoek. U heeft recht op een nauwgezette bescherming van uw persoonsgegevens en daarom behandelen wij uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u naar onze website


Betaling van behandelkosten

De kosten voor de behandelingen declareren wij via onze factoring service Anders Medical Factoring bij uw zorgverzekeraar. Indien uw kosten geheel of gedeeltelijk niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed ontvangt u een betaalverzoek van Anders Medical met het door u te betalen bedrag. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om na de behandeling en zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar of  Anders Medical de behandelkosten direct af te rekenen bij de balieassistente. Wij geven voorkeur aan contactloze betaling, maar in uitzonderlijke situaties is contante betaling van bedragen tot maximaal € 250 mogelijk.


Klachtenregeling

Hoewel wij vinden dat onze patiënten met de best mogelijke zorg geholpen dienen te worden kan dit door u als patiënt toch anders worden ervaren. Bent u niet tevreden met onze zorg, laat het ons dan zo spoedig mogelijk mondeling, telefonisch of per mail weten, zodat wij met u hierover in gesprek kunnen gaan. U kunt uw klacht mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Patiënttevredenheid vinden wij erg belangrijk en daarom is ons streven uw klacht samen met u op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u altijd gebruik maken van de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT), waarbij wij zijn aangesloten. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden


Praktijkruimte

Huisregels

In de praktijkruimte gelden de volgende huisregels

  • Mobiele telefoon. Graag op stil-modus te zetten in onze wachtruimte en/of behandelkamers;.
  • In de gehele praktijk geldt een rookverbod;
  • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. Afspraken voor mensen met een hulphond worden aan het einde van de werkdag gepland;
  • Waak zelf over uw eigendommen. Mondzorg Tridenzo is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in de praktijkruimte of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen en/of bezittingen van patiënten en overige bezoekers;
  • Agressief gedrag, verbaal of anderszins  wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 
 
 
 
 
 
Calamiteiten

Bij calamiteiten dienen patiënten en medewerkers de praktijkruimte via de kortste weg te verlaten en zich te melden bij de bedrijfshulpverlener (praktijkpersoneel herkenbaar aan de letters BHV op het naamplaatje)  op het verzamelpunt aan de overkant van de parkeerplaats. U dient de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener, overig praktijkpersoneel of de bevoegde instantie (brandweer, politie) strikt op te volgen.


Ontruimingsplattegrond

Ontruiming van de praktijk bij een calamiteit vindt plaats conform het ontruimingsplan. Op drie plaatsen treft u in de praktijk een ontruimingsplattegrond aan.


Disclaimer

Alle informatie op onze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en ondersteuning. Daarom kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Mondzorg Tridenzo zal de geboden informatie up-to-date houden en maakt tevens gebruik van betrouwbaar geachte bronnen. Desalniettemin kunnen wij niet garant staan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie op onze website.

Informatie

Uw tandarts in Breda:  
Mondzorg Tridenzo
Vijfhagen 43, 4812 XT Breda
076 - 532 49 60
 
Openingstijden:
Maandag:    08:00 - 20:30 uur
 
Bij onze ingang zijn 6 gratis parkeerplaatsen.
De praktijk is rolstoel toegankelijk.

We zijn aangesloten bij

Tridenzo footer logo
Nvoi implatoloog