Algemene tandheelkunde

Algemene tandheelkunde

 Algemene Tandheelkunde 

FamilyHalfjaarlijks onderzoek

Tijdens het halfjaarlijkse onderzoek (controleafspraak) wordt uw gebit gecontroleerd op gaatjes (cariës) en op de conditie van het tandvlees (parodontium).
Indien nodig worden ook bite-wing foto’s gemaakt zodat de kiezen en het botniveau kunnen worden beoordeeld. In het geval van een uitgebreid behandelplan en op verzoek van de mondhygiëniste kan het nodig zijn een foto (OPG) van de kaak en het gebit in totaliteit te maken.

Vullen van gaatjes met composiet

Nadat het tandbederf (cariës) is weggenomen wordt een vulling aangebracht eventueel onder plaatselijke verdoving. De nieuwe vulling bestaat uit composiet. Omdat composiet een droog werkterrein vereist wordt een zgn. cofferdam/rubberdam (een lapje rubber) rondom de te behandelen kies of tand aangebracht. Het voordeel van composiet is de witte tandkleur en na de behandeling mag u meteen weer eten en drinken omdat de vulling direct is uitgehard.

Kroon- en brugwerk

Soms kan reparatie van een tand of kies niet meer volstaan met een vulling en dan is het plaatsen van een kroon een mogelijke oplossing. Een kroon is een kapje, dat kan bestaan uit verschillende materialen en dat wordt aangebracht over het beschadigde gebitselement. Om de kroon te kunnen plaatsen moet ruimte worden gemaakt en daarvoor wordt de betreffende tand afgeslepen (omslijpen). Daarna wordt een afdruk van de tand gemaakt waarna in het tandtechnisch laboratorium eerst een gipsmodel en later de uiteindelijke kroon wordt vervaardigd.

Bij het ontbreken van één of meerdere gebitselementen kan een brug worden gemaakt. Dat zijn twee of meerdere kronen met daartussen één of meerdere neptanden (dummies). Kronen en bruggen bij voortanden worden van volledig keramisch materiaal gemaakt en voor de kiezen wordt porselein gebakken op een metalen basis.

Extractie en vervolgbehandeling

Als een gebitselement niet meer gerepareerd kan worden, zal deze worden getrokken onder plaatselijke verdoving. Vervolgens bespreekt de tandarts met u welke mogelijkheden bestaan om de tand of kies te vervangen en het gat in uw gebit op te vullen. Dat kan door middel van een brug of door het plaatsen van een implantaat. Gewoon openlaten kan ook maar is vaak niet zo mooi.

Doorverwijzing naar mondhygiëniste, paro-preventie assistente of tandprotheticus

Bij tandsteen, tandvleesontsteking of noodzaak voor uitgebreidere mondzorg wordt u doorverwezen naar onze mondhygiëniste of (paro) preventieassistenten.

Voor een gedeeltelijke prothese (plaatje of frame) of volledige prothese wordt u doorverwezen naar de tandprotheticus in onze praktijk.

De algemene contactgegevens van uw tandarts in Breda vindt u hier.

Algemene tandheelkunde

Informatie

Uw tandarts in Breda:  
Mondzorg Tridenzo
Vijfhagen 43, 4812 XT Breda
076 - 532 49 60
 
Openingstijden:
Maandag:    08:00 - 20:30 uur
 
Bij onze ingang zijn 6 gratis parkeerplaatsen.
De praktijk is rolstoel toegankelijk.

We zijn aangesloten bij

Tridenzo footer logo
Nvoi implatoloog