Spoed en Pijnklacht

Regeling bij Pijnklachten en Spoedgevallen

Tijdens openingstijden
Bent u patiënt in onze praktijk: Bel naar de balieassistente (076-5324960) als u pijnklachten heeft tijdens openingstijden voor het maken van een afspraak. 
Als u direct om 08:00 uur belt dan hebben we meer mogelijkheden om u diezelfde dag nog te behandelen. Indien u later op de dag belt dan zijn de speciale spoedblokken waarschijnlijk al ingevuld.

Bent u geen patiënt in onze praktijk: U mag zich dan HIER inschrijven als nieuwe patiënt. Wij contacteren u na ontvangst van uw inschrijving voor het maken van een 1ste controle afspraak. Tijdens deze afspraak wordt er bekeken of een behandeling noodzakelijk is om de pijnklchten te verhelpen. Indien een behandeling noodzakelijk is dan kunnen wij hiervoor op korte termijn een afspraak/ behandeling plannen. 

Buiten openingstijden, zaterdag, zondag en op feestdagen
Bij acute pijn en spoedgevallen buiten onze openingstijden wordt de spoeddienst voor onze patiënten verzorgd door Dental365 Spoed Tandartsen Breda. 

De contactgegevens van D365 zijn:


Voordat u belt dient u rekening te houden met het volgende:
Wat mee te nemen:
 • BSN: Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen;
 • Verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs meenemen van uzelf;
 • Het consult en/of de spoedbehandeling bij Dental365 dient u direct na behandeling te voldoen via pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.
Kosten en vergoedingen:
 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgauthoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.
 • U ontvangt een nota van Dental365.
 • Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw zorgverzekeraar te raadplegen.
 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten ten dele of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.
Belangrijke informatie voor onze patiënten:
 • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan die ook niet inzien. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts, dan zal Dental365 u verder informeren.
 • Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een bevestiging zowel per sms als per e-mail. In deze bevestiging treft u ook een link aan naar het anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen. Als u een eigen vaste  tandarts heeft, vergeet u dan niet de praktijkgegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.
 • Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 een richttijd is! Dental365 Breda is géén reguliere tandartspraktijk maar een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt getracht u op tijd te helpen en doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoelang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Ook hebben sommige spoedafspraken voorrang indien sprake is van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen. Hierdoor kan het voorkomen dat u langer dient te wachten.
Wat betekent deze service voor onze patiënten?
 • Één adres voor spoedgevallen op een herkenbare locatie (nabij het NAC-stadion)
 • D365 is telefonisch 24/7 bereikbaar, maar niet 24/7 fysiek aanwezig op locatie. Dat betekent dat de tandarts tussen 23:00 - 08:00 uur oproepbaar is voor acute gevallen en trauma’s. D365 is bereikbaar op:
  • maandag t/m donderdag van 17:00 - 21:00 uur (of tot 23:00 uur zolang er een zorgvraag is) en van 23:00 - 08:00 uur (strenge triage, tandarts is oproepbaar voor acute gevallen en trauma’s);
  • vrijdag van 12:00 - 21:00 uur (of tot 23:00 uur zolang er een zorgvraag is) en van 23:00 - 08:00 uur (strenge triage, tandarts is oproepbaar voor acute gevallen en trauma’s);
  • zaterdag en zondag van 10:00/12:00 - 21:00 uur (of tot 23:00 uur zolang er een zorgvraag is) en van 23:00 - 08:00 uur (strenge triage, tandarts is oproepbaar voor acute gevallen en trauma’s);
  • feest- en vakantiedagen: alle dagen tussen 08:00 tot 23:00 uur (of zo lang als er een zorgvraag is)

Informatie

Uw tandarts in Breda:  
Mondzorg Tridenzo
Vijfhagen 43, 4812 XT Breda
076 - 532 49 60
 
Openingstijden:
Maandag:    08:00 - 20:30 uur
 
Bij onze ingang zijn 6 gratis parkeerplaatsen.
De praktijk is rolstoel toegankelijk.

We zijn aangesloten bij

Tridenzo footer logo
Nvoi implatoloog