Implantologie

Implantologie

De volledige implantologie behandeling bestaat uit 6 stappen die hieronder worden kort toegelicht.

1. Consultatie implantologie bij tandarts Breda

Het consult is de eerste stap in het hele behandelingsproces. De implantoloog  maakt een OPG foto (een röntgenfoto waar onder- en bovenkaak in een foto zichtbaar zijn) en indien nodig, nog andere röntgenfoto’s. De behandelaar voert een mondonderzoek uit en u kunt klachten en problemen bespreekbaar maken. Het is belangrijk dat u de  actuele en vroegere gezondheidsstatus met de behandelaar deelt, zodat deze de juiste oplossingen kan voorstellen.

Als de behandelaar voldoende informatie heeft, worden de mogelijke oplossingen met u besproken. Vraag naar de voor- en nadelen van de diverse oplossingen, zodat u goed op de hoogte bent om de voor u juiste keuze te maken. De behandelaar zal een behandelplan met u opstellen, waarin wordt vastgelegd waar het implantaat of de implantaten geplaatst worden en of er nog extra ingrepen nodig zijn.


2. Plaatsen van implantaten implantologie

Het plaatsen van implantaten is een vrij eenvoudig proces dat plaatsvindt onder plaatselijke verdoving. Als de verdoving is ingewerkt, zal in het tandvlees een sneetje worden gemaakt, zodat het kaakbot kan worden bereikt. In het kaakbot wordt eerst een klein gaatje geboord dat verder wordt opgeboord tot de gewenste dikte en lengte. Dit is afhankelijk van de afmeting van het te plaatsen implantaat. Een implantaat varieert van ca. 3mm tot 5mm doorsnede en ca. 9 mm tot 16mm lengte.

Zodra het implantaat in het kaakbot geplaatst is, wordt deze afgesloten met een tijdelijke genezingskap. Het is belangrijk dat u de eerste 2-3 dagen geen grote inspanningen doet zoals sporten, zwaar tillen e.d. en vooral uw mondhygiëne goed op peil houdt. Als geen gebruik is gemaakt van oplosbare hechtingen, worden de hechtingen na 1 tot 2 weeken door de tandarts verwijderd.

Implantologie 


3. Integratie periode implantologie: het genezen kan beginnen

Om het implantaat goed vast te laten groeien in het kaakbot, is een integratieperiode nodig. Deze rustperiode varieert van 6 weken tot 6 maanden. Een aantal factoren is bepalend voor dit grote tijdsverschil, zoals het individuele herstelvermogen, het type implantaat dat gebruikt is en op welke positie in de kaak het implantaat geplaatst is.

Afhankelijk van de individuele situatie kan tijdens de integratieperiode een tijdelijke vervanging worden geplaatst. Dit kan het oorspronkelijke kunstgebit zijn, dat aangepast wordt of een tijdelijke kroon- of brugconstructie. Hierdoor hoeft u niet tandeloos te zijn tijdens de integratieperiode.


4. Vervaardigen van uw nieuwe tanden

Het vervaardigen van uw nieuwe tanden, zoals een kroon, brug of gebit is een fase die uit een aantal stappen is opgebouwd. Uw nieuwe tanden worden gemaakt in een tandtechnisch laboratorium. Het type voorziening, bepaalt ook het aantal stappen. Houd u er rekening mee dat u  2-5 keer terug moet komen naar uw tandarts, die dit met u zal bespreken, zodat u weet waar u aan toe bent.


5. Plaatsen van uw nieuwe tanden (implantologie)

Zodra de implantaten goed zijn vastgegroeid in uw kaakbot en uw nieuwen tanden klaar zijn, kunnen deze geplaatst worden. De tijdelijke genezingskap wordt verwijderd en uw nieuwe tanden worden bevestigd op het implantaat. Het vrijuit lachen kan beginnen.


6. Nazorg

De behandeling is zo goed als voltooid en sluit af met de nazorg, belangrijk onderdeel van de hele behandeling. Een implantaat heeft een goede mondhygiëne nodig om duurzaam te kunnen zijn. U moet uw tanden en kiezen onderhouden, alsof het om uw eigen, natuurlijke tanden en kiezen gaat. Bespreek met uw behandelaar hoe u dit het beste kunt doen in uw situatie.

Een goede mondhygiëne is absoluut vereist om lang en probleemloos met uw gebit te kunnen doen! Ook bij implantaten!

Is roken nadelig voor het plaatsen van implantaten? Roken is zeer nadelig voor implantaten. Naast het feit dat roken allerlei schadelijke gevolgen heeft op de algehele gezondheid heeft het ook een negatieve invloed op de genezing na een implantologische operatie. Dit geldt ook voor de populaire elektronische sigaret! implantologie

Enkele redenen waarom roken nadelig is voor uw implantaat implantologie

  • De vernauwing van bloedvaten door het roken zorgt voor een slechtere doorbloeding van het tandvlees en daarom voor een slechtere genezing.
  • De kans op het niet vastgroeien van het implantaat in het kaakbot is bij rokers bijna 3x groter dan bij niet rokers. 
  • Roken vergroot de kans op botafbraak rondom tanden en kiezen 2 - 4 keer. Ook bij bot rondom implantaten.
  • Nicotine vernauwt de bloedvaten in het tandvlees en onderdrukt daarmee de eerste signalen van een tandvleesontsteking (parodontitis).
  • Rokers hebben 3 - 6 keer meer kans op tandvleesontsteking en de genezing is kleiner, omdat een ontsteking makkelijk over het hoofd wordt gezien. Dit kan weer verlies van tanden en kiezen tot gevolg hebben.
  • Roken is een van de veel voorkomende oorzaken van een slechte adem.

Implantologie en roken is geen goede combinatie! Uw behandelend tandarts zal u altijd adviseren om te stoppen met roken voor een implantologische behandeling en u op de gevaren wijzen.

U vindt hier onze contactgegevens. over implantologie bij tandarts in Breda

U vindt hier de algemene  implantologie kosten

Informatie

Uw tandarts in Breda:  
Mondzorg Tridenzo
Vijfhagen 43, 4812 XT Breda
076 - 532 49 60
 
Openingstijden:
Maandag:    08:00 -17:00 uur en 17:30 - 20:30 uur
 
Bij onze ingang zijn 6 gratis parkeerplaatsen.
De praktijk is rolstoel toegankelijk.

We zijn aangesloten bij

Tridenzo footer logo
Nvoi implatoloog