Corona informatie

Vanwege de bijzondere omstandigheden waarin wij leven wil ik u informeren waarom goede en tijdige mondzorg van belang is en informeren over de veiligheid in onze praktijk.  Belangrijk voor u is dat alle mondzorgpraktijken ook na het afkondigen van de 'harde lockdown' open blijven. Mondzorg Tridenzo is volledig toegerust om elke vorm van mondzorg te verlenen aan patiënten die naar alle waarschijnlijkheid niet besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Er zijn wel zaken waar u rekening mee moet houden.

Gezondheidsvragen voor een afspraak
Indien u belt voor een afspraak zal de balieassistente u de navolgende gezondheidsvragen stellen. Na beantwoording van alle vragen kan een afspraak worden gemaakt. Als de afspraak niet op dezelfde dag is, zal kort voor uw afspraak nogmaals naar uw gezondheid worden gevraagd. 

Indien een van de navolgende vragen met JA worden beantwoord (m.u.v. de laatste vraag), moeten wij uw behandeling uitstellen:

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts?
  • Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • Controlevraag: bent u verder gezond en voelt u zich gezond?

Handen ontsmetten en mondkapjes in de wachtkamer
Wij vragen uw handen te ontsmetten als u de praktijk binnenkomt en  een mondkapje te dragen in de wachtkamer. Gooi voordat u de behandelkamer betreedt een éénmalig te gebruiken exemplaar weg bij het restafval; een wasbaar mondmasker bergt u hygiënisch op voor hergebruik. Ontsmet na de behandeling weer uw handen, waarna u de praktijk verlaat.

corona safety

Veiligheid in de praktijk
Mondzorgpraktijken voldoen altijd aan de hoogste hygiëne standaarden en daarom ziet u in de  behandelkamer geen veranderingen. Wel zal gedurende de corona pandemie na elke behandeling de kamer worden geventileerd. De tandartsen en assistentes dragen naast hun standaard medisch mondmasker voor uw en eigen bescherming een extra face shield. De wachtkamer is gedurende deze periode zodanig ingericht dat u minimaal 1,5 meter afstand kunt bewaren ten opzichte van andere patiënten. 

Heeft u een probleem in uw mond?
Heeft u kiespijn of voelt u iets in uw mond? Blijf er niet mee doorlopen, maar bel ons gewoon op. Doe dat bij pijn meteen 's morgens vroeg, want zo heeft u de grootste kans dat u dezelfde dag nog kan worden geholpen.